Ο εσωτερικός έλεγχος για τις εταιρίες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η περίπτωση του κλάδου δόμησης. (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3199
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Auditing
Internal audit
Building materials industry
Keywords: Ελεγκτική;Εσωτερικός έλεγχος;Κλάδος δόμησης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3199
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0442.pdf673.83 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons