Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη και εφαρμογή τους από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. (Bachelor thesis)

Κριμλίδου, ΝτιάναΣαρρή, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3217
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Corporate governance
Corporate social responsibility
Banks
Keywords: Κοινωνική Εταιρικη Ευθύνη;Εταιρική διακυβέρνηση;Τράπεζες;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3217
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0440.pdf1.15 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons