Συγκριτική μελέτη των επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Ζερβού, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/326
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Electronic commerce
Business model
E-business
Keywords: Επιχειρηματικά μοντέλα;Διαδίκτυο;Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/326
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electronic commerce
Business model
E-business
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-24T12:57:36Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publication date: 2009-10
Advisor name: Στούπα, Κωνσταντίνα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 75
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022009183.pdfΠτυχιακή Εργασία1.14 MBAdobe PDFView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.