Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο (Bachelor thesis)

Τζάρτα, Χρυσούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3278
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Benchmarking
Advertising
Internet
Keywords: Συγκριτική μελέτη;Διαφήμιση;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3278
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022006x03x359.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons