Μηχανογραφική διαχείριση μισθοδοσίας. Σύγκριση λογισμικού. (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Δήμητρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3331
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Payrolls
ERP system
Computer software
Keywords: Μισθοδοσία;Συστήματα ERP;Λογισμικό πρόγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3331
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0426.pdf3.44 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons