Ο ρόλος της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. (Bachelor thesis)

Μαγγαλούση, Καρολίνα; Ρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3355
Alternative title / Subtitle: The role of trust in business to consumer electronic commerce.
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic commerce
Consumer behavior
Internet
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Εμπιστοσύνη καταναλωτή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3355
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Z01Z0002.pdf2.25 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons