Παράγοντες που επηρεάζουν τις online αγορές. (Bachelor thesis)

Τσιργής, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3377
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Consumer behaviour
Purchase decision
Keywords: Διαδικτυακές αγορές;Συμπεριφορά καταναλωτή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3377
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0556.pdf639.95 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons