Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. (Bachelor thesis)

Πολιτίδη, ΑναστασίαΚιρκιτζή, Μελανία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3389
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Economic crisis
Economic impact analysis
Unemployment
Keywords: Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης;Ανεργία;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3389
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Z01Z0015.pdf1.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons