Η διαδικασία κατάρτισης και ελέγχου του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης. (Bachelor thesis)

Βουλγάρογλου, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3390
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Budget
Monitoring
Balance sheet
Keywords: Προϋπολογισμός;Επιχείρηση;Έλεγχος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3390
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Z01Z0017.pdf1.98 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons