Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην τρέχουσα Χρηματοοικονομική κρίση: Η περίπτωση της Ελλάδας. (Bachelor thesis)

Μπάκος, Κυριάκος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3406
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: IMF lending
Financial crisis
Greece
Keywords: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;Οικονομική κρίση;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3406
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0539.pdf1.31 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons