Συστήματα CRM και επιχειρηματικότητα. (Bachelor thesis)

Αδαμίδης, Ηλίας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3409
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Customer relations--Management
business enterprises
Keywords: Συστήματα CRM;Επιχειρήσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3409
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Customer relations--Management
business enterprises
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-10T17:03:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2014-05
Advisor name: Σαρηγιαννίδης, Λάζαρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 76
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0537.pdf1.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons