Σύγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας. (Bachelor thesis)

Καλβουρτζή, ΝικολέταΚετσερίδου, Οφέλια


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3417
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service quality
Consumer satisfaction
Hospitals
Keywords: Δημόσια-Ιδιωτικά νοσοκομεία;Παρεχόμενες υπηρεσίες;Ποιότητα υπηρεσιών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3417
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0528.pdf1.46 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons