Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση επιλεγμένων επιχειρήσεων του κλάδου τουρισμού του Νομού Καβάλας. (Bachelor thesis)

Πολάτογλου, Σωτήριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3420
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Financial analysis
Tourism
business enterprises
Keywords: Χρηματοιοκονομική ανάλυση;Επιχειρήσεις;Τουρισμός;Νομός Καβάλας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3420
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0523.pdf2.78 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons