Κριτική ανασκόπηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων αξιολόγησης επενδύσεων στην χώρα μας στα πλαίσια της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων. (Bachelor thesis)

Μησαϊλίδου, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3422
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Information systems evaluation
Investments
Legislation
Greece
Keywords: Συστήματα αξιολόγησης;Επενδύσεις;Αναπτυξιακοί νόμοι;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3422
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0521.pdf571.84 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons