Αντιληπτοί κίνδυνοι για αγορές μέσω internet. (Bachelor thesis)

Κοβέρης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3427
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Safety
Customer satisfaction
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Ασφάλεια συναλλαγών;Ικανοποίηση καταναλωτή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3427
Item type: bachelorThesis
Subject classification: E-Commerce
Safety
Customer satisfaction
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-10T19:16:18Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2014
Advisor name: Μάμαλης, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 115
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0217.pdf1.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons