Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Bachelor thesis)

Αγοραστός, ΧρήστοςΑντωνιάδης, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/344
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Innovation
Entrepreneurship
Keywords: καινοτομία;ανάπτυξη επιχειρηματικότητας;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/344
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Innovation
Entrepreneurship
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-24T17:34:44Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2010
Advisor name: Ρουκανάς, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 74
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010032.pdf5.58 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons