Λόγοι που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και αντιμετωπισή της. Απόψεις πολιτών. (Bachelor thesis)

Καμπούκος, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3502
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Financial crisis
Causes
Greece
Keywords: Οικονομική κρίση;Τρόποι αντιμετώπισης;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3502
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0210.pdf1.7 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons