Πηγές εναλλακτικής ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον (Bachelor thesis)

Δελησάββα, ΕυδοξίαΔράμαλης, ΕυάγγελοςΠαπαδοπούλου, Κατερίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3593
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Renewable energy sources
environmental impact
Keywords: Πηγές εναλλακτικής ενέργειας;Επιπτώσεις;Περιβάλλον
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3593
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01X00Z01Z0082.pdf4.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons