Ηλεκτρονικό εμπόριο Business-to-Business (B2B). Οφέλη και ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης του από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (Bachelor thesis)

Δελή, Σεβίμ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3597
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Small business
Keywords: Ηλεκτρονικό Εμπόριο;Business to Business;Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3597
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0132.pdf1.23 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons