Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγροτική επιχειρηματικότητα στους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. (Bachelor thesis)

Καστανίδου, Μαρία;Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3603
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Entrepreneurship
Cooperatives
Greece
Keywords: Αγροτική επιχειρηματικότητα;Συνεταιρισμοί;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3603
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Entrepreneurship
Cooperatives
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-14T13:51:20Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2014
Advisor name: Μάμαλης, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 149
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0099.pdf1.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons