Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν (Bachelor thesis)

Τζανοπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/363
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
Mobile commerce
Mobile phone
Keywords: Διαδίκτυο;Κινητή Τηλεφωνία;Ηλεκτρονικό Εμπόριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/363
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02201324.pdf1.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons