Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ. (Bachelor thesis)

ΠΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΠΟΔΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3636
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Rural economy
Agricultural implements
Business enterprises
Keywords: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ;ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3636
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Rural economy
Agricultural implements
Business enterprises
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-15T12:42:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2015
Advisor name: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 59
Appears in Collections:Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Z01Z0046.pdf461.61 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons