Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ. (Bachelor thesis)

ΠΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΠΟΔΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3636
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Rural economy
Agricultural implements
Business enterprises
Keywords: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ;ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3636
Appears in Collections:Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Z01Z0046.pdf461.61 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons