Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν (Bachelor thesis)

Τζανοπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/363
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
Mobile commerce
Mobile phone
Keywords: Διαδίκτυο;Κινητή Τηλεφωνία;Ηλεκτρονικό Εμπόριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/363
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet
Mobile commerce
Mobile phone
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-25T08:30:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2012
Advisor name: Μαδυτινός, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 92
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02201324.pdf1.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons