Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μελέτη περίπτωσης: Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη. (Bachelor thesis)

Μιχαήλ, ΑντώνηςΠετούσης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3664
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Human resources
Hotels
Service quality
Keywords: Ανθρώπινοι πόροι;Ποιότητα υπηρεσιών;Ξενοδοχεία Κρήτης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3664
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0078.pdf2.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons