Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μελέτη περίπτωσης: Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη. (Bachelor thesis)

Μιχαήλ, ΑντώνηςΠετούσης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3664
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Human resources
Hotels
Service quality
Keywords: Ανθρώπινοι πόροι;Ποιότητα υπηρεσιών;Ξενοδοχεία Κρήτης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3664
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Human resources
Hotels
Service quality
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-16T17:55:04Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 9999
Advisor name: Μπορμπότση , Χρύσα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 78
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0078.pdf2.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons