Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείρηση βιβλιογραφικών δεδομένων με τη χρήση του συστήματος διαχείρησης βάσεων δεδομένων MySQL και των γλωσσών PHP και HTML (Bachelor thesis)

Ξεσφύγγη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/394
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη ενός συστήματος καταχώρησης βιβλιογραφικών δεδομένων των καθηγητών του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας.
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρησης Πληροφοριών
Subject classification: Information system
Database
Internet
Keywords: Διαδίκτυο;Βιβλιογραφία;Πρόσβαση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/394
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Information system
Database
Internet
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-25T16:53:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρησης Πληροφοριών
Publication date: 2009-10
Abstract: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη ενός συστήματος καταχώρησης βιβλιογραφικών δεδομένων των καθηγητών του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας.
Advisor name: Χατζής, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διαχείρησης Πληροφοριών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 50
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΞΕΣΦΥΓΓΗ ΜΑΡΙΑ.pdf1.16 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons