Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των πελατών, στις ηλεκτρονικές αγορές, μέσω κινητής τηλεφωνίας (Bachelor thesis)

Καφετζοπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/398
Η εμφάνιση της ασύρματης και κινητής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις για την επιχειρησιακή κοινότητα. Το αντίκτυπο του m-commerce στη σχέση μεταξύ πελατών και προμηθευτών όσον αφορά στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών είναι εμφανές. Στην παρούσα μορφή του το m­-commerce θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν επέκταση του «συμβατικού», πλέον, εμπορίου μέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο δικτύωσης και «φιλοξενεί» χρήστες με διαφορετικά χαρακτηριστικά
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
Mobile commerce
Keywords: Διαδίκτυο;Εμπόριο;Καταναλωτές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/398
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet
Mobile commerce
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-25T17:29:28Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2012
Abstract: Η εμφάνιση της ασύρματης και κινητής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις για την επιχειρησιακή κοινότητα. Το αντίκτυπο του m-commerce στη σχέση μεταξύ πελατών και προμηθευτών όσον αφορά στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών είναι εμφανές. Στην παρούσα μορφή του το m­-commerce θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν επέκταση του «συμβατικού», πλέον, εμπορίου μέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο δικτύωσης και «φιλοξενεί» χρήστες με διαφορετικά χαρακτηριστικά
Advisor name: Μαδυτινός, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 67
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf833.72 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons