Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης στο Νομό Δωδεκανήσου (Bachelor thesis)

Μουστάκας, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/403
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει κατά πόσο ο τουρισμός λειτουργεί σαν μοχλός ανάπτυξης για το Νομό Δωδεκανήσου. Ως επιμέρους στόχοι καθορίστηκαν: Η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στην Τουριστική Ανάπτυξη. Η Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Τουριστικών πόρων στο Νομό Δωδεκανήσου. Η Αξιολόγηση της Τουριστικής Προσφοράς και Ζήτησης. Η παρουσίαση των Τουριστικών Φορέων στα Δωδεκάνησα
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Development
Greece
Keywords: Τουρισμός;Ανάπτυξη;Δωδεκάνησα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/403
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μουστάκας Κωνσταντίνος.pdf1.27 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons