Ο οικογενειακός προγραμματισμός στην ελληνική πραγματικότητα. (Bachelor thesis)

Χατζηανέστης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4031
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Family planning
Sexually transmitted diseases
Contraception
Keywords: Οικογενειακός προγραμματισμός;Αντισύλληψη;Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4031
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Family planning
Sexually transmitted diseases
Contraception
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-07-16T16:45:17Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Νοσηλευτικής
Publication date: 2014
Advisor name: Τσιρώζη , Μαρία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Νοσηλευτικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 111
Appears in Collections:Τμήμα Νοσηλευτικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIDZ01Z0094.pdf991.81 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons