Πνευμοθώρακας, αντιμετώπιση, νοσηλευτικές παρεμβάσεις. (Bachelor thesis)

Πάτση, Μαιλίντα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4043
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Respiratory system
Pneumothorax
Keywords: Αναπνευστικό σύστημα;Πνευμοθώρακας;Νοσηλευτική φροντίδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4043
Appears in Collections:Τμήμα Νοσηλευτικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIDZ01Z0082.pdf1.15 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons