Στρες και μηχανισμοί άμυνας στο νοσηλευτικό προσωπικό. (Bachelor thesis)

Παπαμιχαλάκη, Αγγελική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4044
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Job stress
Nurses--Job stress
Burnout
Keywords: Στρες;Νοσηλευτικό προσωπικό;Επαγγελματική εξουθένωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4044
Appears in Collections:Τμήμα Νοσηλευτικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIDZ01Z0081.pdf2.59 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons