Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πως η στελέχωση βοηθάει στην ανάπτυξή τους. (Bachelor thesis)

Καραγιαννάκη, Ειρήνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4065
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: SME
Human resources
Business enterprises
Keywords: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Στελέχωση;Προσωπικό επιχείρησης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4065
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2232004.pdf59.95 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons