Η απόδοση των συμμαχιών μάρκετινγκ μεταξύ της βιομηχανίας τουρισμού και των τραπεζών που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες. (Bachelor thesis)

Δημητρίου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4069
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Marketing
Tourism industry
Credit cards
Keywords: Μάρκετινγκ;Πιστωτικές κάρτες;Συμμαχίες Μάρκετινγκ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4069
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2242006.pdf40.92 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons