Εμπειρική δοκιμή της σχέσης μεταξύ του δείκτη ΒΕΤΑ και της απόδοσης των μετοχών στο Χ.Α.Α. σε ανοδικές και πτωτικές περιόδους της αγοράς (Bachelor thesis)

Τρώντσιος, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4074
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Stocks
Stock exchanges
Capital assets pricing model
Keywords: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών;Δείκτης ΒΕΤΑ;Απόδοση μετοχών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4074
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1352005.pdfΠτυχιακή Εργασία61.26 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons