Ηλεκτρονικό εμπόριο. Η συμπεριφορά του αγοραστή στο διαδίκτυο και τα κίνητρα για την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου (Bachelor thesis)

Νικολάου, Φωτεινή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4078
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Consumer behaviour
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Συμπεριφορά αγοραστή;Διαδίκτυο;Κίνητρα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4078
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO172008.pdf50.77 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons