Ανάπτυξη Android εφαρμογής ηλεκτρονικής Γραμματείας. (Bachelor thesis)

Αμβροσιάδης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/407
Κύριος στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Android της Google, με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων αυτής της ραγδαία αναπτυσσόμενης πλατφόρμας. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Eclipse το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που σε συνεργασία με τα δωρεάν εργαλεία ανάπτυξης Android λογισμικού που προσφέρει η Google (Android Development Tools) αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών Android.
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Mobile application
Operating system
Internet
Keywords: Διαδίκτυο;Εφαρμογές;Εκπαίδευση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/407
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Mobile application
Operating system
Internet
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-25T21:43:20Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2014
Abstract: Κύριος στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Android της Google, με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων αυτής της ραγδαία αναπτυσσόμενης πλατφόρμας. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Eclipse το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που σε συνεργασία με τα δωρεάν εργαλεία ανάπτυξης Android λογισμικού που προσφέρει η Google (Android Development Tools) αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών Android.
Advisor name: Μαρδύρης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 47
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdf1.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons