Η νέα επιχειρησιακή στρατηγική που βασίζεται στους ανθρώπινους πόρους. (Bachelor thesis)

Μακροστεργίου, Σωτηρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4134
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Strategic management
Human resources
Business
Keywords: Επιχείρηση;Στρατηγική επιχείρησης;Ανθρώπινοι πόροι
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4134
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2292005.pdf2.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons