Διαχρονική ανάλυση του FTSE/ASE20 - Ανάλυση των ΣΜΕ επί του FTSE/ASE20 (Bachelor thesis)

Βρύζας, Δήμος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4269
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Capitalization
Stock exchange
Keywords: Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών;Διαχρονική ανάλυση;Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4269
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Capitalization
Stock exchange
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-17T17:24:43Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2009-01
Advisor name: Χριστοδούλου, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 59
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1602009.pdfΠτυχιακή Εργασία30 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons