Η προσαρμογή της Ελλάδας στους κανόνες της ΟΝΕ για την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων (Bachelor thesis)

Καραβασίλη, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4288
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Commercial products
Freedom of movement
Keywords: Οικονομική και Νομισματική Ένωση;Διακίνηση εμπορευμάτων;Τελωνεία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4288
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1682005.pdfΠτυχιακή Εργασία67.14 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons