Τρόποι χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Αφοξενίδης, ΑναστάσιοςΖαρίφης, Θωμάς


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/429
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, αναλύει εκτενώς, την έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης και ο,τι αυτή περιλαμβάνει. Είναι γεγονός, πως ειδικά κατά την τελευταία δεκαετία, ο θεσμός του Leasing, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, που σε γενικές γραμμές, πραγματοποιούν επενδύσεις αντίστοιχες του μεγέθους τους.
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
Subject classification: Hospitality industry
Leasing
Greece
Keywords: Ξενοδοχεία;Χρηματοδότηση;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/429
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Hospitality industry
Leasing
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T09:31:11Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
Publication date: 2014-04
Abstract: Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, αναλύει εκτενώς, την έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης και ο,τι αυτή περιλαμβάνει. Είναι γεγονός, πως ειδικά κατά την τελευταία δεκαετία, ο θεσμός του Leasing, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, που σε γενικές γραμμές, πραγματοποιούν επενδύσεις αντίστοιχες του μεγέθους τους.
Advisor name: Νικολαῒδης , Μιχαήλ
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Χρηματοικονομικής και Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 132
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022014016.pdf2.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons