Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας στον δευτερογενή τομέα. Περίπτωση εφαρμογής στην Ελληνική Βιομηχανία Κατεργασίας Χάλυβος Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. (Bachelor thesis)

Σαμαλτάνης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/433
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Feasibility study
Investments
Industries
Keywords: Οικονομοτεχνική μελέτη;Επενδύσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/433
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022014012.pdf1.1 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons