Ελληνικές τράπεζες και ευρώ (Bachelor thesis)

Σταυροπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4337
H παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το Ευρώ και τις Ελληνικές τράπεζες. Ο στόχος αυτής είναι η κατανόηση από τον αναγνώστη της ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών στην νομισματική μετάπτωση , των προβλημάτων που προέκυψαν, της επιρροής στην κερδοφορία τους και το πώς διαγράφεται το μέλλον τους σε συνάρτηση πάντα με την εισαγωγή του Ευρώ. Η εργασία περιλαμβάνει πέντε ενότητες ή μέρη. Στο πρώτο μέρος , το εισαγωγικό, γίνεται η παρουσίαση της πορείας της Ευρώπης προς το Ευρώ. Το μέρος αυτό μας παρουσιάζει τις αλλαγές που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το δεύτερο μέρος ασχολείται κυρίως με θέματα που αιρορούν τις Ελληνικές τράπεζες όπως οι διαιτερότητες τους, η δομή του τραπεζικού κλάδου , η σύγκριση τους με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το τραπεζικό περιβάλλον και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την νομισματική μετάπτωση. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει τις επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα από την εισαγωγή του Ευρώ, θετικές και αρνητικές. Σε αυτό το μέρος ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει τη θέση των ελληνικών τραπεζών στην νέα κατάσταση πραγμάτων, να αντιληφθεί τους κινδύνους και τα προβλήματα τους αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Τα δύο τελευταία μέρη είναι αλληλένδετα με την έννοια ότι ασχολούνται με θέματα στρατηγικής των τραπεζών, για την καλύτερη λειτουργία τους μέσα σε μια ανοιχτή αγορά με νέους όρους αλλά και με τις απόψεις ειδικών, όπως του κ. Θ. Καρατζά , του κ. Ν. Νανόπουλου και του κ. Κ. Στουρνάρα, πάνω σε θέματα στρατηγικής.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Banks and banking
Euro
Keywords: Λογιστική;Τράπεζες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4337
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO982002.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons