Εμπορική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και περιορισμών για τις επιχειρήσεις εστιατορίων δικαιοχρησίας. (Bachelor thesis)

Πανταζή, Καλλιόπη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4356
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Franchising
Restaurant industry
Business analysis
Keywords: Δικαιοχρησία;Εστιατόρια;Μάρκετινγκ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4356
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2342004.pdf52.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons