Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης (Bachelor thesis)

Ουζουνάκη, Γεωργία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4380
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Insurance
Keywords: Χρηματοοικονομικά;Λογιστική;Ασφάλιση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4380
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Finance
Accounting
Insurance
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1997-10-10
Advisor name: Καρατσιόρας, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 45
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO991997.pdf656.74 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons