Προετοιμασία των ελληνικών τραπεζών για την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (Bachelor thesis)

Ουζούνης, Ζήσης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4381
Ένα Ευρωπαϊκό όνειρο πολλών αιώνων που συζητήθηκε και αμφισβητήθηκε πολλές φόρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί σταδιακά από 1'' Ιανουαρίου 1999. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα (EURO) Θα είναι η νομισματική μονάδα με την οποία θα συναλλάσσονται στο μέλλον οι Ευρωπαίοι Πολίτες. Για να φτάσουν όμως ως εδώ οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμφωνήσουν πως θα μπει το EURO στην ζωή μας χρειάστηκαν πολλές διαβουλεύσεις και συχνά η αντιπαράθεση δυσχέραινε την ομαλή διεξαγωγή τους. Οι αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων συνεχόμενοι στη σύνοδο κορυφής, της 2''' και της 3'’' Μαΐου του 1998 στις Βρυξέλλες έλαβαν ουσιαστικές αποφάσεις και υιοθέτησαν τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα για την εισαγωγή του Ευρώ, την 1'' του προσεχούς Ιανουαρίου. Οι χώρες που θα εγκαινιάσουν το Ευρώ είναι οι ακόλουθες: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Φιλανδία. Αναμφίβολα όπως εκτιμάτε, η νομισματική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία και συνιστά πρόκληση τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αφορά δε εξίσου τους Ευρωπαίους Πολίτες τις Εθνικές Διοικήσεις τους Επιχειρηματίες, τις τράπεζες και γενικότερα όλους τους οικονομικούς φορείς.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Banks and banking
Euro
Keywords: Χρηματοοικονομικά;Τράπεζες;Ευρώ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4381
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO991998.pdf1.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons