Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (Bachelor thesis)

Δήμα, ΕλευθερίαΣτοικάκη, Κωνσταντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4386
Προτείναμε και επιλέξαμε την πτυχιακή εργασία με θέμα το ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ' καθώς βέβαια και την κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές τραπεζικό σύστημα λόγω της αλληλοεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ τους, που είναι εμφανής. Βαθιά προβληματισμένοι εργαζόμασταν καθώς βλέπαμε την εξέλιξη - την πορεία του τραπεζικού συστήματος μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Οι πολύμορφες μακροχρόνιες διακυμάνσεις τής Χώρας μας έβρισκαν σαν αντίκτυπο πάντα να προσθέτουν συνεχώς νέες πληγές στο τραπεζικό σύστημα και άμεσα να κλονίζεται η οικονομική κατάσταση των πολιτών. Πέρα από την αναγκαία ιστορική εξέλιξή αναφερόμαστε στη λειτουργία, στα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα του κλάδου. Ευχαριστούμε την κυρία Πυραλεμίδου για την αμέριστη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον που έδειξε για την ολοκλήρωση της Πτυχιακής μας εργασίας. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα σπουδαστικά χρόνια.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Banks and banking
Greece
Keywords: Xρηματοοικονομικά;Τράπεζες;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4386
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1001996.pdf1.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons