Λογιστικά συστήματα (Bachelor thesis)

Καζάκου, Χάιδω


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4388
Από την πρωτόγονη ακόμη εποχή , η Λογιστική σκ,ε'η?η προηγήθηκε της ανακάλιτψης της γροκρής και των αριθμών . Ανακαλύφθηκαν πίνακες που χρονολογογούνται στην εποχή του βασιλιά Μπιλαμάλα ή του Λίπιτ - Ίσαρ, 200 χρόνια πριν από τον κώδικα του Χαμουραμπί ( 3000 π.Χ. ) . Στη Μυκηναϊκή εποχή και αργότερα , στην Αρχαία Ελλάδα , χρησιμοποιούσαν λογιστικούς ελέγχους για να παρακολουθούν την κίνηση των αποθηκών , τους δημόσιον^ λογαριασμούς , κ.λ.π. Ως μέθοδος , η Λογιστική εμφαvίστηκε στις Ιταλικές πόλεις τον 14° αιώνα . Το 1494 , δημοσιεύθηκε από τον μοναχό Πατσιόλι, το πρώτο βιβλίο που περιείχε μέθοδο διπλογραφικής λογιστικής . Τον 16° αιώνα ακολούθησε δημοσίευση πληθώρας βιβλίων με περιεχόμενο λογιστικό , πάλι από Ιταλούς , και έτσι καθιερώνεται στην Ευρώπη ως «Ιταλική Λογιστική» . Αργότερα , στη Γαλλία , δημοσιεύεται από τον Κολμπέρ , νόμος που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει νομοθετικά τη Λογιστική . Στη Σουηδία καθιερώνεται Λογιστικό Σύστημα που αργότερα διαδίδεται και στη%' υπόλοιπη Ευρώπη . Τέλος , τον 18° αιώνα, η Λογιστική εμφανίζεται σε πιο συστηματικοποιημένη μορφή με τα έργα των Ντελαπόρτ ( 1712 ), Μπαρμέρ ( 1793 ) και Ντεγκαρανζ .
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Keywords: Χρηματοοικονομικά;Λογιστική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4388
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 135
Subject classification: Finance
Accounting
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1997-08
Abstract: Από την πρωτόγονη ακόμη εποχή , η Λογιστική σκ,ε'η?η προηγήθηκε της ανακάλιτψης της γροκρής και των αριθμών . Ανακαλύφθηκαν πίνακες που χρονολογογούνται στην εποχή του βασιλιά Μπιλαμάλα ή του Λίπιτ - Ίσαρ, 200 χρόνια πριν από τον κώδικα του Χαμουραμπί ( 3000 π.Χ. ) . Στη Μυκηναϊκή εποχή και αργότερα , στην Αρχαία Ελλάδα , χρησιμοποιούσαν λογιστικούς ελέγχους για να παρακολουθούν την κίνηση των αποθηκών , τους δημόσιον^ λογαριασμούς , κ.λ.π. Ως μέθοδος , η Λογιστική εμφαvίστηκε στις Ιταλικές πόλεις τον 14° αιώνα . Το 1494 , δημοσιεύθηκε από τον μοναχό Πατσιόλι, το πρώτο βιβλίο που περιείχε μέθοδο διπλογραφικής λογιστικής . Τον 16° αιώνα ακολούθησε δημοσίευση πληθώρας βιβλίων με περιεχόμενο λογιστικό , πάλι από Ιταλούς , και έτσι καθιερώνεται στην Ευρώπη ως «Ιταλική Λογιστική» . Αργότερα , στη Γαλλία , δημοσιεύεται από τον Κολμπέρ , νόμος που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει νομοθετικά τη Λογιστική . Στη Σουηδία καθιερώνεται Λογιστικό Σύστημα που αργότερα διαδίδεται και στη%' υπόλοιπη Ευρώπη . Τέλος , τον 18° αιώνα, η Λογιστική εμφανίζεται σε πιο συστηματικοποιημένη μορφή με τα έργα των Ντελαπόρτ ( 1712 ), Μπαρμέρ ( 1793 ) και Ντεγκαρανζ .
Advisor name: Κερενίδου, Ελευθερία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 135
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1001997.pdf3.24 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons