Δικαιώματα και υποχρεώσεις μισθωτών και εργοδοτών στην υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας, και στη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση (Bachelor thesis)

Ιορδανίδης, Ι.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4389
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναπτύξω όπως αναφέρεται και στο θέμα της εργασίας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μισθωτών και των εργοδοτών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μισθωτών και των εργοδοτών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση. Στο τέλος της εργασίας υπάρχουν δύο παραρτήματα. Το πρώτο παράρτημα είναι αυτούσιος ο ν. 1568/85, που είναι ο βασικός νόμος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων μέσα στους χώρους εργασίας. Το δεύτερο παράρτημα είναι μία σειρά πινάκων όπου αναφέρονται όλα τα νομοθετήματα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Employee rights
Business
Safety
Hygiene
Keywords: Δικαιώματα εργαζομένων;Επιχείρηση;Ασφάλεια;Υγιεινή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4389
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1001999.pdf2.64 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons