Ο οικονομικός και ψυχοκοινωνικός ρόλος της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων (Bachelor thesis)

Γιαννακούλας, ΧρήστοςΚαταλαγαριανού, Δήμητρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4399
Στα κεφάλαια που ακολουθούν προσπαθήσαμε να αναλύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την πτυχιακή μας εργασία, πιστεύοντας ότι καλύψαμε επαρκώς τα ερωτήματα που είχαμε να απαντήσουμε, με σκοπό να γίνει τόσο από εμάς όσο και από τους αναγνώστες το αντικείμενό της. Πιο αναλυτικά: Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρούμε να δώσουμε μια άποψη για τον οικονομικό ρόλο της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων. Στο δεύτερο κεφάλαιο μας απασχόλησε ο ψυχοκοινωνικός ρόλος της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στην ανάλυση του συνδυασμού του οικονομικού και ψυχοκοινωνικού ρόλου της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων. Στο τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί ασχολούμαστε με τις επιδράσεις της διαφήμισης παιχνιδιών στο παιδί, την γνώμη που έχει για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ο σύνδεσμος καταναλωτών. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο της διαφήμισης. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παραθέτουμε την έρευνα που κάναμε στον βιομηχανικό κλάδο παιχνιδιών μέσω ενός ερωτηματολογίου, καθώς και συμπεράσματα. Κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ανάγνωση που θα ακολουθήσει, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον σας, όπως ακριβώς έγινε και με εμάς καθ'όλη την διάρκεια συγγραφής αυτής της εργασίας.
Alternative title / Subtitle: Η περίπτωση της βιομηχανίας παιχνιδιών
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Marketing
Advertising
Toy industry
Keywords: Μάρκετινγκ;Διαφήμιση;Βιομηχανία παιχνιδιών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4399
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 106
Subject classification: Marketing
Advertising
Toy industry
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1996-12
Abstract: Στα κεφάλαια που ακολουθούν προσπαθήσαμε να αναλύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την πτυχιακή μας εργασία, πιστεύοντας ότι καλύψαμε επαρκώς τα ερωτήματα που είχαμε να απαντήσουμε, με σκοπό να γίνει τόσο από εμάς όσο και από τους αναγνώστες το αντικείμενό της. Πιο αναλυτικά: Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρούμε να δώσουμε μια άποψη για τον οικονομικό ρόλο της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων. Στο δεύτερο κεφάλαιο μας απασχόλησε ο ψυχοκοινωνικός ρόλος της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στην ανάλυση του συνδυασμού του οικονομικού και ψυχοκοινωνικού ρόλου της διαφήμισης των καταναλωτικών προϊόντων. Στο τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί ασχολούμαστε με τις επιδράσεις της διαφήμισης παιχνιδιών στο παιδί, την γνώμη που έχει για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ο σύνδεσμος καταναλωτών. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο της διαφήμισης. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παραθέτουμε την έρευνα που κάναμε στον βιομηχανικό κλάδο παιχνιδιών μέσω ενός ερωτηματολογίου, καθώς και συμπεράσματα. Κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ανάγνωση που θα ακολουθήσει, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον σας, όπως ακριβώς έγινε και με εμάς καθ'όλη την διάρκεια συγγραφής αυτής της εργασίας.
Advisor name: Θερίου, Νικόλαος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 106
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1021996.pdf2.17 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons